Lifestyle

Lifestyle: tyypillinen erityisiä historiallisia sosioekonomisia suhteita ja tien muotoja sekä kollektiivisia ihmisen toiminnan tunnusmerkit sen käyttäytymistä, viestintä, ajattelutapa.